Moderne natuurfilosofie
Versie 2024-05-23   Mutatie: Module 'Natuurwet - Betrouwbaarheid van bestaan'.

1. Even voorstellen: 

Ik ben Wim van Kampen (email: w.e.vankampen@gmail.com).

Begin 2007, na het lezen van een boek over de geschiedenis van de filosofie, ben ik begonnen met zelf een boek over filosofie te schrijven. Er ontstond toen geleidelijk aan een enorme schrijfdrang. Na drie maanden had mijn werk een omvang van 300 bladzijden. Mijn directe omgeving begreep niet wat ik opschreef. Hypomane verschijnselen waren na de totstandkoming van het manuscript de reden dat ik drie maanden in een psychiatrische inrichting ben opgenomen. Meerdere deskundigen hebben zich met mij beziggehouden. Vele onderzoeken heb ik ondergaan. Uiteindelijk is er geen diagnose vastgesteld. Dit volgens mijn voorspelling dat ze niets bij mij zullen vinden. Bijzonder is dat ik nog steeds voor een groot deel achter de inhoud sta. 

Natuur.xlsx (2.01MB)
Natuur.xlsx (2.01MB)

Men mag mij rangschikken onder de atomisten. Ofwel filosofen die uitspraken doen over het kleinst concrete. In tegenstelling tot de natuurfilosofen van 2500 jaar geleden ga ik uit van het Natuurdeeltje (Planckdeeltje) als kleinst concrete.

2. Goddelijke entiteit.

Het vermelden in deze site van mijn opname in een psychiatrische inrichting is bedoeld om aan te tonen dat de goddelijke entiteit uitsluitend het goede is.

3. Bewijslast.

Voor alle modulen geldt de omgekeerde bewijslast, op één na. Het betreft een verklaring dat geen diagnose gesteld is. Het weerspiegelt de Natuurwet.

4. Opmerkelijk.

Opmerkelijk.pdf (32.68KB)
Opmerkelijk.pdf (32.68KB)

5. Missie.

Verzoening tussen Abrahamitische religies.