Moderne natuurfilosofie
Versie 2024-05-23   Mutatie: Module 'Natuurwet - Betrouwbaarheid van bestaan'.

Gastenboek

Wij zijn altijd benieuwd wie deze website heeft bezocht. Laat gerust uw vragen, opmerkingen of gewoon een groet achter. 


Onderstaand de reactie van de Nederlandse vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte wetenschappen (VvL) op onderstaande modulen.

Bezwaar.

‘Dit kan wiskundig absoluut niet door de bocht; dingen als 3a en 4i slaan nergens op; wat zijn "a of b" en "a en b" rekenkundig?’

Weerlegging.
“a of b’ en “a en b” heeft geen rekenkundige betekenis. Ze zijn elkaars tegenpolen.

Bezwaar.

De logica in dit stuk, formeel of informeel, is volstrekt ondeugdelijk. Uit een paar gelijkheden en ongelijkheden: 5=3+2, 5!=3+4, 5^2=3^2+4^2, 5^3!=3^3+4^3, ..., trekt u zonder enige rechtvaardiging een algemene conclusie over alle machten hoger dan twee.

Weerlegging.

Verkort (op nieuwe wijze) beschreven.

8a       Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren < 3D geldt: Is zowel mogelijk als onmogelijk.
Toelichting:
o Voor ‘zowel’ geldt: weerspiegelt het dubbele (‘mogelijk’ én ‘onmogelijk’).
9a      5^4 ≠ 3^4 + 4^4.
Toelichting:
o Verwijst met één voorbeeld van macht 4 naar ‘onmogelijk’.
10i     Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3Dgeldt: Is uitsluitend onmogelijk.
Toelichting:
o Voor ‘uitsluitend’ geldt: weerspiegelt het enkele (is de tegenpool van ‘mogelijk’ óf ‘onmogelijk’).
o Stelling 10 is o.b.v. stelling 9 dan ook gekoppeld aan antoniem ‘onmogelijk’.

Voluit (op verouderde wijze) beschreven. 

1        Als waar is:
o    Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren < 3D geldt: is zowel mogelijk als onmogelijk (stelling 8).
2        Is ook waar:
o    Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend mogelijk.
Of.
o    Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend onmogelijk.
3        Conclusie:
o    Er is keuze.

Stel:       Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend mogelijk.

1        Als waar is:
o    Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend mogelijk.
o    5^4 ≠ 3^4 + 4^4 (stelling 9); verwijst met één voorbeeld van macht 4 naar ‘onmogelijk’.
2        Is ook waar:
o    Proposities zijn strijdig met elkaar.
3        Conclusie:
o    Stelling: ‘Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend mogelijk’ is onwaar.

1        Als waar is:
o    Stelling: ‘Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend mogelijk’ is onwaar.
2        Is ook waar:
o    Stelling: ‘Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend onmogelijk’ is waar.
3        Conclusie:
o    Voor beschrijven van soortgelijk figuur als som van twee figuren > 3D geldt: is uitsluitend onmogelijk (stelling 10).

Hetzelfde geldt voor stelling 11.

Het weerspiegelt de kracht van informele logica. Iets is zowel ‘waar óf onwaar’ als ‘waar én onwaar’. Kwantumcomputer werkt op hetzelfde principe.

Bezwaar.

Hier staat een klassieke fout. De sprong van 4a naar 5i deugt niet. De redenering laat zich samenvatten als:
de verzameling A is onbegrensd, dus zijn complement B is begrensd.
Op deze manier kunt u ook bewijzen dat de verzameling even getallen begrensd is, immers de verzameling oneven getallen is onbegrensd.

Weerlegging.

Bijgevoegde modulen weerspiegelen het tegendeel. En wel op drie wijzen.
Het betreft: