Natuurfilosofie
  Wetenschap heeft ons enorm veel opgeleverd. Wetenschappelijke kennis is echter gebaseerd op axioma’s en postulaten. Het lijkt mij dan ook de reden dat fundamentele kennis zoals bijvoorbeeld de oerknal, antimaterie, onzichtbare (donkere) materie, zwaartekracht en definitie meetkundige lijn onoplosbaar is.

Wetenschappelijke kennis is concrete kennis.

Voor concrete kennis geldt:
o Je kunt er zowel in abstracte als concrete zin iets mee (er is wél sprake van een bewijslast).
Voor abstracte kennis geldt:
o Je kunt er uitsluitend in abstracte zin iets mee (er is niét sprake van een bewijslast).

Voor concrete kennis geldt:
o Bewijslast ligt uitsluitend bij de bron, gebaseerd op iets wat niét bewezen is (axioma’s, postulaten).
o Bewijslast ligt zowel bij de bestemming (omgekeerde bewijslast) als bij de bron, gebaseerd op iets wat wél bewezen is (Natuurwet).

De duizenden jaren oude (uit meerdere delen van de wereld afkomstige) Gulden leefregel weerspiegelt de Natuurwet. De Natuurwet is dan ook onlosmakelijk gekoppeld aan de Gulden regel.

Voor Gulden regel geldt:
o Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden als het doen.
o Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet als het laten.

Voor Natuurwet geldt:
o Het abstracte heeft één tegenpool met tegengestelde kenmerken.
o Het concrete heeft meerdere tegenpolen met tegengestelde kenmerken.

De wet houdt in dat elk begrip een ander begrip als tegenpool heeft. De kenmerken van beide begrippen zijn tegengesteld aan elkaar.

Ik hou mij evenals de oude natuurfilosofen bezig met de stoffelijke wereld tot voorwerp van studie. Juist die tegengestelde aanpak m.b.t. bewijslast (als eerste en enige) valt onder ‘Moderne natuurfilosofie’. Moderne natuurfilosofie (ontstaan in 2007) is dan ook een stroming naast de wetenschappelijke natuurfilosofie.

Kennis gebaseerd op de Natuurwet ontbeert ter publicatie een gezaghebbend orgaan. Dit omdat omgekeerde bewijslast in combinatie met Natuurwet buiten de scope valt. Opname als nieuwe natuurfilosofische stroming in het neutrale Wikipedia was onacceptabel (nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Natuurfilosofie en nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Religie-_en_filosofie).

Blijft uiteindelijk over: deze in mei 2022 geopende website.

De teksten zijn verkort en cryptisch geformuleerd om tegenstellingen beter tot uitdrukking te brengen. Het taalgebruik is hieraan ondergeschikt.

Advies:
o Probeer een beeld te vormen bij elke conclusie.
o Lukt dat niet, begin op een later tijdstip opnieuw.

Er gaat een wereld voor u open.

Verzoek: deel het met anderen. Weerleggingen zijn welkom.

Moderne natuurfilosofie.

Is modulair ingedeeld (zie ook: 'Wie zijn wij?' en 'Galerij').

Onderstaand bevestigd op statistische gronden het bestaan van de Natuurwet.

Inleiding.pdf (37.97KB)
Inleiding.pdf (37.97KB)

Bijlage 


Voorbeeld van verifieerbare kennis met weinig tussenresultaten in verhouding tot wetenschappelijke aanpak.

Weerspiegelt de kracht van de Natuurwet. Het draagt dan ook bij aan de status van moderne natuurfilosofie als betrouwbare bron (dus deze website).


Voorbeeld van fundamentele kennis o.b.v. de Natuurwet dat met wetenschappelijke aanpak nog steeds niet is opgelost.


Moderne natuurfilosofie leidt tot (toetsbare) voorspellingen.

Het draagt bij  aan de status van moderne natuurfilosofie als betrouwbare bron (in sterkere mate wanneer ze uitkomen).