Moderne natuurfilosofie
Versie 2023-02-06 14:05 uur (Dood vs. Leven)

1. Inleiding.

De huidige wetenschap berust sinds1888 op de axioma’s van Peano.

Voor wetenschap geldt:
o Berust op schijnbare wet (axioma’s van Peano); ‘bewijslast ligt bij bron’.
o Berust op werkelijke wet (Natuurwet); ‘bewijslast ligt bij bestemming’.

Voor Natuurwet geldt:
o Het abstracte heeft uitsluitend één tegenpool.
o Het concrete heeft zowel één als meerdere tegenpolen.

Voor tegenpool geldt:
o Eén of meerdere kenmerken zijn tegengesteld aan elkaar.

Wetenschap vereist dan ook de onderverdeling:
1 Klassieke wetenschap (bewijslast ligt bij bron).
2 Moderne wetenschap (bewijslast ligt bij bestemming).

Erkenning van ‘Moderne wetenschap’ vereist dan ook consensus over het bestaan van de Natuurwet. De controle vereist geen speciale deskundigheid. Commentaar is van harte welkom.


2. Gulden regel.

De duizenden jaren oude (uit meerdere delen van de wereld afkomstige) Gulden leefregel weerspiegelt de Natuurwet. De Natuurwet lijkt dan ook onlosmakelijk gekoppeld aan de Gulden regel.

Voor Gulden regel geldt:
o Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden als het doen.
o Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet als het laten.

Gulden Regel.pdf (36.85KB)
Gulden Regel.pdf (36.85KB)


3. Voorbeeld van kennis met weinig tussenresultaten in verhouding tot klassiek wetenschappelijke aanpak.

Weerspiegelt de kracht van de Natuurwet. Het draagt dan ook bij aan de status van moderne wetenschap als betrouwbare bron (dus deze website).


4. Voorbeeld van fundamentele kennis dat met klassiek wetenschappelijke aanpak nog steeds niet is opgelost.

Het betreft de definitie van een meetkundige lijn. Maakt het bestaan van het massieve (Planckdeeltje) mogelijk.


5. Voorspellingen.

Moderne wetenschap leidt tot (toetsbare) voorspellingen.

Het draagt bij  aan de status van moderne wetenschap als betrouwbare bron (in sterkere mate wanneer ze uitkomen).