Moderne natuurfilosofie
Versie 2023-12-10

1. Inleiding.


Klassieke (hellenistische) natuurfilosofie is de voorloper van moderne wetenschap. Moderne natuurfilosofie is de voorloper van postmoderne wetenschap.

Deze tot nu toe niet weerlegde site (toegankelijk vanaf mei 2022) weerspiegelt postmoderne wetenschap. Het is de tegenpool van moderne wetenschap. 

Voor wetenschap geldt:
o Berust op iets wat niét bewezen is (bijvoorbeeld axioma’s van Dedekind - Peano, postulaten van Euclides), gekoppeld aan moderne wetenschap.
o Berust op iets wat wél (statistisch) bewezen is (Natuurwet), gekoppeld aan postmoderne wetenschap.

Rekenkundig equivalent.
Voor getal geldt:
o Is positief, gekoppeld aan plusteken.
o Is negatief, gekoppeld aan minteken.

Meetkundig equivalent.

Voor loodlijn geldt:
o Snijdt elkaar niét vanuit koorden cirkel (naar buiten toe).
o Snijdt elkaar wél vanuit koorden cirkel (naar binnen toe).

Postmoderne wetenschappelijke bevinding (in tegenstelling tot moderne wetenschap):
o is modulair ingedeeld;
o is kort en cryptisch geformuleerd (het taalgebruik is hieraan ondergeschikt).

Advies:
o Probeer een beeld te vormen bij elke conclusie.
o Lukt dat niet, begin op een later tijdstip opnieuw.

Er gaat een wereld voor u open.

Ruimte.pdf (39.56KB)
Ruimte.pdf (39.56KB)
Tijd.pdf (56.97KB)
Tijd.pdf (56.97KB)


2. Natuurwet  (is een stellingpaar).

Voor Natuurwet geldt: abstracte heeft uitsluitend één tegenpool.
Voor Natuurwet geldt: concrete heeft zowel één als meerdere tegenpolen.
Toelichting:
o Voor ‘abstracte’ geldt: is wat zowel vanuit de natuur als de mens ontstaat.
o Voor ‘concrete’ geldt: is wat uitsluitend vanuit de natuur ontstaat.
o Voor ‘uitsluitend’ geldt: is gekoppeld aan ‘enkel’ (of ‘één’).
o Voor ‘zowel’ geldt: is gekoppeld aan ‘dubbel’ (of ‘meerdere’).
o Voor ‘één’ geldt: is gekoppeld aan natuurlijk getal = 1.
o Voor ‘meerdere’ geldt: is gekoppeld aan natuurlijk getal ≠ 1 (getal nul is een rekengetal).

Voor bovenste stelling van stellingpaar geldt: begint met ‘Als waar is’.
Voor onderste stelling van stellingpaar geldt: begint met ‘Is ook waar’.
Toelichting:
o Voor ‘Als waar is’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘voorwaarde’.
o Voor ‘Is ook waar’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘conclusie’.
o Voor ‘voorwaarde’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘conclusie’.
o Voor ‘conclusie’ geldt: is onlosmakelijk gekoppeld aan ‘voorwaarde’.

De statistisch bewezen Natuurwet is onlosmakelijk gekoppeld aan een goddelijke entiteit. Het volgende doet een beroep op het (veelal in meerdere mate afwezige) snappertje.

Voor elke wet geldt: is uitgevaardigd. Dus ook de Natuurwet. De mens heeft dat niét gedaan. Conclusie: er is een goddelijke entiteit. Dezelfde wet veroorzaakt de oerknal (4.1).

De Natuurwet voldoet (evenals de zwaartekracht) aan de statistische norm voor bewijs van bestaan.


3. Moderne - vs. Postmoderne wetenschap. 

Voor moderne wetenschap geldt:
1. Is gekoppeld aan formele logica (leer van het strenge betoog; bewijslast ligt uitsluitend bij bron).
2. Kent niét een hiernamaals.
3. Er is niét een verschil tussen wet en wetmatigheid ten aanzien van natuur en natuurwetenschappen.
4. Gaat uit dat een niet juridische wet niét is uitgevaardigd (bijvoorbeeld de wet van Newton).
5. Gaat uit van het uitsluitend wél waarneembare.
6. Maakt engineering wél mogelijk.
7. Uitkomsten zijn zowel beperkt als onbeperkt houdbaar.
8. Maakt goddelijke entiteit niét mogelijk.
9. Getal nul is een telgetal.
10. Onbegrensd getal * 0 = 0.
11. Meetkundige lijn is niét definieerbaar.
12. Vermenigvuldiging van kansen m.b.t. verzameling ‘Compleet’ is verboden.
13. Kent uitsluitend het holle.
14. Verklaart niét zwaartekracht.
15. Kent wereldwijd meerdere beoefenaars.
16. Is wél academisch geschoold.
17. Doet een beroep op leervermogen.
18: Kent niét het bestaan van Natuurgetallen.
19: Gulden regel staat niét centraal.
20. Eindresultaat vereist veel tussenresultaten.
21. Verklaart niét donkere materie.
22. Bewijsvoering is zowel a posteriori als a priori ('ik denk, dus ik besta' is a priori).
23. Verklaart niet ongelijke verhouding antimaterie vs. materie.
24. ... (pool).

Voor postmoderne wetenschap geldt:
1. Is gekoppeld aan informele logica (leer van het coulante betoog; bewijslast ligt zowel bij bestemming als bij bron).
2. Kent wél een hiernamaals.
3. Er is wél een verschil tussen wet en wetmatigheid ten aanzien van natuur en natuurwetenschappen (ze zijn elkaars tegenpolen).
4. Gaat uit dat een niet juridische wet wél is uitgevaardigd (Natuurwet).
5. Gaat uit van het zowel niét als wél waarneembare.
6. Maakt engineering niét mogelijk.
7. Uitkomsten zijn uitsluitend onbeperkt houdbaar.
8. Maakt goddelijke entiteit wél mogelijk.
9. Getal nul is een rekengetal.
10. Onbegrensd getal * 0 ≠ 0.
11. Meetkundige lijn is wél definieerbaar.
12. Vermenigvuldiging van kansen m.b.t. verzameling ‘Compleet’ is toegestaan.
13. Kent zowel het holle als massieve (Planckdeeltje als massief geheel).
14. Verklaart wél zwaartekracht.
15. Kent wereldwijd één beoefenaar.
16. Is niét academisch geschoold.
17. Doet een beroep op 'begrijpvermogen'.
18: Kent wél het bestaan van Natuurgetallen.
19: Gulden regel staat wél centraal.
20. Eindresultaat vereist weinig tussenresultaten.
21. Verklaart wél donkere materie.
22. Bewijsvoering is uitsluitend a priori.
23. Verklaart wél ongelijke verhouding antimaterie vs. materie.
24. … (tegenpool).

Kortom, er zijn twee vormen van wetenschap met elk hun tegenovergestelde kenmerken.

Dat moderne - en postmoderne wetenschap tegengestelde entiteiten zijn blijkt uit onderstaande module.


Module behorend bij item: 

1.

2. 

Gulden Regel.pdf (42.74KB)
Gulden Regel.pdf (42.74KB)

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12. 

13.

14.

Zwart gat.pdf (42.4KB)
Zwart gat.pdf (42.4KB)

15.

16.

17.

18.

19.

Gulden Regel.pdf (36.85KB)
Gulden Regel.pdf (36.85KB)

20.

21.

OM vs. ZM.pdf (285.14KB)
OM vs. ZM.pdf (285.14KB)

 22.

 23.


4. Speerpunten postmoderne wetenschap.

4.1 Ontstaan heelal (gevulde ruimte).

1. Uit onbegrensd kubusvormig lege ruimte ontstaat onbegrensd^4 aantal punten (is onbegrensd klein gevulde ruimte).
2. Onbegrensd^4 aantal punten vormt één onbegrensd met zichzelf samengevoegd Planckdeeltje.
3. Het deeltje transformeert zich binnen één Plancktijd naar één onbegrensd met zichzelf samengevoegde kubus ter grootte van 1E+35 m.
4. Uit deze kubus ontstaat één begrensd met zichzelf samengevoegd Planckdeeltje met ladingpolariteit(+én-) dat zich ontmantelt in meerdere Planckdeeltjes met ladingpolariteit(+óf-). Er ontstaat een holle kubus met massief omhulsel (onbegrensd^4 aantal punten) dat het heelal omsluit.
5. Uit massief omhulsel ontstaat meerdere begrensd met zichzelf samengevoegd Planckdeeltjes met ladingpolariteit(+én-) dat zich mengt met de aanwezige Planckdeeltjes met ladingpolariteit(+óf-). Er vormen zich subatomaire deeltjes. De massieve wand wordt steeds dunner met als uiterste dikte (bij onbegrensde tijd) de Planckafstand.

Voor waarnemingen van het heelal, gezien van buitenaf (is het domein van de lege ruimte) geldt: is objectief.

Voor waarnemingen van het heelal, gezien van binnenuit (is het domein van de gevulde ruimte) geldt: is subjectief.

Kortom, waarnemingen van het heelal zijn relatief.

Bijvoorbeeld, het heelal:
o heeft niét een midden;
o heeft niét een bepaalde grootte.

Het houdt in dat van geen enkel object het ontstaan in relatie tot de oerknal is weer te geven.

Wiskundige basis ontstaan heelal.
Uit een onbegrensd met zichzelf samengevoegd massief geheel dat het heelal omsluit kan (met behoud van het geheel) elk begrensd aantal massieve delen (Planckdeeltjes) worden onttrokken. 

Definitie 'Hol', 'Massief'.
Voor massief geldt: bestaat wél geheel uit zichzelf.
Voor hol geldt: bestaat niét geheel uit zichzelf.


4.2 Subatomaire deeltjes.

Subatomaire deeltjes bestaan uit 1, 2 of 3 Planckdeeltjes rondom 1, 2 of 3 Planckdeeltjes als centrum. Ze zijn zowel bol- als spiraalvormig. Uitsluitend foton en gluon zijn spiraalvormig. Subatomaire deeltjes vormen het domein van de verhoudingsgewijs grootst onderlinge afstanden binnen stelsels in het heelal.

SD - Soorten.pdf (130.84KB)
SD - Soorten.pdf (130.84KB)


4.3. Zwaartekracht.


4.4 Donkere materie.

OM vs. ZM.pdf (285.14KB)
OM vs. ZM.pdf (285.14KB)


4.5 Buitenaards leven.


Voorspelling: de Euclid missie zal niet het gewenste resultaat opleveren.

5. Overige modulen.

Zie: 'Wie zijn wij?' en 'Galerij'.