Moderne natuurfilosofie
Versie 2024-07-16 Mutatie: 'Moderne- vs. Neomoderne wetenschap'.   


INHOUD

1 Inleiding.
2 Godsbewijs.
3 Hiernamaals.
4 Abstracte bevindingen
5 Concrete bevindingen.

1. Inleiding.

Klassieke (hellenistische) natuurfilosofie is de voorloper van moderne wetenschap. Moderne natuurfilosofie is de voorloper van een beoogd nieuw soort wetenschap ofwel neomoderne wetenschap. Het is de tegenpool van moderne wetenschap. Voor tegenpool geldt: heeft één of meerdere tegengestelde kenmerken.

Neomoderne wetenschap is onlosmakelijk gekoppeld aan een ‘Natuurwet’.
Het is een wet dat zowel het abstracte als concrete regelt. Het is de bron van het zijnde.

Voor Natuurwet geldt:
o Het abstracte heeft één tegenpool.
o Het concrete heeft meerdere tegenpolen.

Abstract uitgedrukt:
o Voor X geldt: is x.
o Voor Y geldt: is y.


De wet is gefundeerd op:
o Kenmerken van de mens gekoppeld aan Jezus [module: ‘Jezus’].

Is af te leiden uit:
o Fysieke kenmerken van de mens [module: ‘Natuurwet - Betrouwbaarheid van bestaan o.b.v. het concrete (mens)’].
o Rekenkundige uitkomsten [module: ‘Natuurwet - Betrouwbaarheid van bestaan o.b.v. het abstracte (getal)’].

Voor neomodern wetenschappelijke bevindingen (in tegenstelling tot modern wetenschappelijke) geldt:
o Maakt gebruik van informele logica [module: ‘Formele- vs, Informele logica’].

Jezus.pdf (98.34KB)
Jezus.pdf (98.34KB)

2. Godsbewijs.

De Natuurwet is onlosmakelijk gekoppeld aan een goddelijke entiteit. 

3. Hiernamaals.

Het hiernamaals bestaat uit twee onvergankelijke werelden.

…a = Als waar is.
…i   = Is ook waar.

1a Voor de ene wereld geldt: is bestemd voor hen met een onbelast geweten (heeft wél geleefd volgens de Gulden regel); het is daar goed toeven.
                2i Voor de andere wereld geldt: is bestemd voor hen met een belast geweten (heeft niét geleefd volgens de Gulden regel); het is daar slecht toeven.

Gulden Regel.pdf (42.74KB)
Gulden Regel.pdf (42.74KB)

4. Abstracte bevindingen.

Zie ook in 'Bibliotheek'.

5. Concrete bevindingen.

Zie ook in 'Bibliotheek.