Moderne natuurfilosofie
Versie 2023-03-21 (Inleiding)

1. Inleiding.

De huidige (klassieke) wetenschap berust sinds1888 op de axioma’s van Peano.

Voor wetenschap geldt:
o Berust op schijnbare wet (axioma’s van Peano); ‘bewijslast ligt bij bron’.
o Berust op werkelijke wet (Natuurwet); ‘bewijslast ligt bij bestemming’.

Voor klassieke wetenschap geldt:
1 Berust op schijnbare wet (axioma’s van Peano).
2 Bewijslast ligt bij bron.
3 Hanteert formele logica.
4 Hanteert het strenge betoog.
5 Lost fundamenteel vraagstuk niét op (ontstaan oerknal).

Voor moderne wetenschap geldt:
1 Berust op werkelijke wet (Natuurwet).
2 Bewijslast ligt bij bestemming.
3 Hanteert informele logica.
4 Hanteert het coulante betoog.
5 Lost fundamenteel vraagstuk wél op (ontstaan oerknal).

Voor Natuurwet geldt:
o Het abstracte heeft uitsluitend één tegenpool.
o Het concrete heeft zowel één als meerdere tegenpolen.

Voor tegenpool geldt:
o Eén of meerdere kenmerken zijn tegengesteld aan elkaar.

Voor wél wetenschappelijke kennis geldt:
o Je kunt er zowel in abstracte als concrete zin iets mee
o Er is wél sprake van een bewijslast.

Voor niét wetenschappelijke kennis (bijvoorbeeld religie, metafysica en het occulte) geldt:
o Je kunt er uitsluitend in abstracte zin iets mee
o Er is niét sprake van een bewijslast.

De teksten zijn verkort en cryptisch geformuleerd om tegenstellingen beter tot uitdrukking te brengen. Het taalgebruik is hieraan ondergeschikt.

Advies:
o Probeer een beeld te vormen bij elke conclusie.
o Lukt dat niet, begin op een later tijdstip opnieuw.

Er gaat een wereld voor u open.
Erkenning van moderne wetenschap vereist consensus over het bestaan van de Natuurwet. 


2. Gulden regel.

De duizenden jaren oude (uit meerdere delen van de wereld afkomstige) Gulden leefregel weerspiegelt de Natuurwet. De Natuurwet lijkt dan ook onlosmakelijk gekoppeld aan de Gulden regel.

Voor Gulden regel geldt:
o Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden als het doen.
o Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet als het laten.

Gulden Regel.pdf (36.85KB)
Gulden Regel.pdf (36.85KB)


3. Voorbeeld van kennis met weinig tussenresultaten in verhouding tot klassiek wetenschappelijke aanpak.

Weerspiegelt de kracht van de Natuurwet. Het draagt dan ook bij aan de status van moderne wetenschap als betrouwbare bron (dus deze website).


4. Voorbeeld van fundamentele kennis dat met klassiek wetenschappelijke aanpak nog steeds niet is opgelost.

Het betreft de definitie van een meetkundige lijn. Maakt bestaan van het massieve (Planckdeeltje) mogelijk.


5. Voorspellingen.

Moderne wetenschap leidt tot (toetsbare) voorspellingen.

Het draagt bij  aan de status van moderne wetenschap als betrouwbare bron (in sterkere mate wanneer ze uitkomen).